Pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic:

METKA FIŠER ZOBOVIČ,dr.med.spec.

Gornji trg 37, 2344 Lovrenc na Pohorju

telefon 02 675-555-2

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastopniki pacientovih pravic so dostopni na spletnih straneh Ministrstva za zdravje RS.